Fáilte Chuig iCeist

Ceistiúcháin Agus Gníomhaíochtaí Eile Ar Líne

Déan ullmhúchán le haghaidh scrúdaithe don eolaíocht an teastais shóisearaigh trí úsáid a bhaint as ár gceistiúcháin measúnuithe.

  • Tá ceisteanna ar gach ábhar den chúrsa le fáil anseo.
  • Déan do thuiscint agus d’eolas ar na hábhair seo go léir a thástáil.
  • Déan do litríocht eolaíochta a fheabhsú.
🔷Na hÁbhair

Tá gach ábhar sa bhitheolaíocht, sa chemic agus san fhisic leagtha amach i slí atá éasca a thuiscint.
Is féidir le scoláirí agus múinteoirí súl a choimeád ar a dtorthaí agus sa tslí sin is féidir a fháil amach cad iad na hábhair ina bhfuil gá le níos mó ullmhúcháin.

🔷Na Ceisteanna

Beidh ceisteanna ilroghnacha, líon na bearnaí, meaitseáil, chomh maith le ceisteanna faoi léaráidí agus faoi ghraif le fáil i ngach ábhar.
Déantar na ceisteanna a cheartú go huathoibritheach agus tugtar marc measúnachta.
Má bhíonn an freagra mícheart tugtar seans eile don scoláire freagra eile a thabhairt.